Презентация на нови приложни програми за Панаира на вятърната енергия в ХУЗУМ, зала 8, щанд A19

13.09.2012

Екипът на "НОТУС" с иновативни решения и свеж вятърен порив на панаира "HUSUM WindEnergy" (18. – 22.09.2012).
На щанда на панаира партньори и клиенти могат да получат информация за целия спектър на дейността и за новоразработените софтуерни решения на "НОТУС" – App „Wingmaster“ и работен App „Sitemaster“.

Щандът, както и цялостния облик на компанията, показват един напълно нов фирмен дизайн.

 

 
POWER ON YOUR SIDE.