Стартиране изграждането на фотоволтаичен проект във Великобритания

23.10.2012

"НОТУС" получи разрешение за строеж на фотоволтаичен проект във Великобритания. 23.000 модула ще реализират 6 MW мощност.