Обществен ангажимент

Възобновяемата енергия е в полза на всички

"НОТУС енерджи" се отличава с обществения си ангажимент в общините, където реализира проекти: Компанията неизменно се ангажира със социални проекти в района на вятърните паркове.

  • "НОТУС" проявява обществен ангажимент

    Служителите на "НОТУС енерджи" активно подкрепят социалните дейности в общините и сдруженията. Било то с основаване на Мелничен съюз или спонсориране на огромен музеен експонат, участие в общински празник или осигуряване на екипи за спортен клуб. 

  • "НОТУС енерджи" образова

    Да образова децата и младите хора за незчерпаемостта на ресурсите и значението на възобновяемата енергия – тази роля екипът на "НОТУС енерджи" приема присърце. "НОТУС енерджи" с удоволствие се занимава с информативни мероприятия в детски градини, училища …

  • "НОТУС енерджи" спортува

    ... и най-вече в името на благородна кауза.