Строителен мениджмънт

Със сертификацията по ISO 9001 осигуряваме качество по система за управление

За собствени проекти и за проекти на клиенти "НОТУС енерджи" осъществява управлението и контрола върху строителството. Поемаме проекти във всеки етап на завършеност или реализираме само отделни части от даден проект – според желанието на клиента. Нашата система за управление на качеството е гаранция за конкурентоспособност и икономичност.

Нашата дейност

План за изпълнение
Планиране и подготовка на строителството: планиране на оптимални разходи за строежа, оптимизиране на разположението на пътищата във вятърния парк, съставяне и контролиране на графика за изпълнение на строителството

Провеждане на търг
Подготовка и провеждане на търг, проверка на офертите и преговори с офериращите, възлагане и координация на проектите за техника на безопасност 

Строителен мениджмънт и експертно техническо обслужване на проекта
сключване на договорите за строителство, управление и контрол на строителството, приемане на извършените строителни работи

Координация по безопасност и здраве
Осигуряване съответствието с изискванията по съответния закон за опазване на труда и правилника за вътрешния ред на строителния обект

Качествен контрол
Подробна строителна документация за гарантиране на високи стандарти за качество