Главен изпълнител

"НОТУС енерджи" покрива цялото портфолио на главен изпълнител и предлага в цял свят цялостно изграждане на вятърни паркове с прилежащата им инфраструктура. 

Ние предоставяме следните услуги:

  • Избор на типа машина въз основа на техническите и търговски спецификации
  • Възлагане на дейности на подизпълнители 
  • Осигуряване на високо качество на продукта, конкурентни цени и възможно най-висока сигурност на доставката на машините благодарение на тясната мрежа от контакти на "НОТУС"
  • Координация на всички строителни дейности: техническа, икономическа, времева
  • Гаранция за целия строеж
  • Спазване на гарантираната фиксирана цена на всички уговорени услуги

Международните проекти "НОТУС енерджи" реализира в рамките на договор с гарантиран резултат (EPC) на база на стандартните договорни условия на Международната федерация на инженерите консултанти (FIDIC).