Работа

"НОТУС енерджи" е класическа компания в областта на проектирането и услугите във вятърната енергетика. През 10-те години на съществуването си "НОТУС енерджи" е изградила над 450 ветрогенератора.

Предлагаме:

  • Модерни, атрактивни работни места
  • Силно мотивиран, млад и комуникативен екип
  • Разнообразна и интересна работна среда
  • Привлекателно възнаграждение
  • Възможности за усъвършенстване

Моля изпратете Вашата кандидатура онлайн на bewerbungen@notus.de