Търсене на имоти за ВГ

Вятърната енергия: Допълнителен доход от Вашия поземлен имот

Ние постоянно търсим нови места, подходящи за поставяне на ветрогенератори.

notus_leistungen_standortakquise

За Вас като собственик на поземлен имот това е възможност за допълнителен доход от Вашия поземлен имот:

  • Получавате привлекателна рента за срок от 20 години [в Германия]
  • Продължавате да ползвате имота като земеделска земя/гора
  • Активно допринасяте за защитата на климата

Регионални сътрудници на "НОТУС енерджи" развиват проектите заедно с Вас.

Ние безплатно проучваме пригодността на терена за поставяне на ветрогенератори и изработваме подробни варианти за разположението им.