Начало на строежа във Вятърен парк Дрецен II

20.02.2017

Започна изграждането на три ветрогенератора във ВП Дрецен II - един Vestas V112 с височина на хъба 140 метра и два Vestas V126 с височина на хъба 137 метра, всеки по 3,3 MW.