NOTUS energy постави ново начало във вятърната енергетика

19.03.2017

NOTUS energy постави ново начало във вятърната енергетика: във Вятърен парк “Тримет” в Хамбург за първи път опазване на климата се комбинира с алуминиева металургия
Единствена по рода си вятърна ферма отбеляза световна премиера: в началото на март, след три години разработване, планиране и изграждане, на територията на алуминиевия комбинат “Тримет” в Хамбург бяха въведени в експлоатация три ветрогенератора Siemens SWT-3.0-113 DD. Това означава на първо място чиста електроенергия за алуминиевия добив – произведена в самата индустриална зона.
Началото на необикновения мащабен проект бе поставено през 2013 г., когато новото общинско предприятие “Hamburg Energie” започна да търси общински имоти, които да са подходящи за собствено производство на електроенергия от ВЕИ, и прояви интерес към изграждане на вятърни елекрогенератори на територията на “Тримет” на пристанището. NOTUS energy се зае с разработване на техническо решение и цялостно проектиране на взискателния вятърен проект. Едно вълнуващо предизвикателство – поради необичайно големия обем дейности по проектиране, набавяне на разрешителни и спазване на редица допълнителни условия известно време наш 12-членен екип работи в специално създаден офис в Хамбург.
Резултатът е повече от отличен: Вятърен парк “Тримет” дава несравним принос в развитието на ориентирания към опазване на климата метрополисен регион и утвърждава Хамбург като център на новаторски вятърни фирми и вятърни проекти.
На NOTUS energy е възложен мениджмънтът на машините за следващите пет години. Междувременно вече работим по няколко други вятърни проекта в индустриални обекти – тенденцията за застрояване на промишлени зони с вятърни турбини безспорно вече е факт.