Експлоатация на ВП

Оперативен мениджмънт

Точен и ефективен - административният и технически мениджмънтът от Notus energy Service

За управлението и поддръжката на вятърните турбини и паркове на нашите клиенти се грижи нашият добре обучен и опитен екип от висококвалифицирани електроинженери, електротехници и оператори на вятърни турбини. 

 

Нашите специалисти преминават периодични прегледи за проверка на професионалната пригодност и редовно участват в обучения за повишаване на квалификацията. Основните от тях са:

     

  • Правоспособност за работа в електрически уредби и мрежи с напрежение до 110 kV

  • Проверка на пригодността за извършване на височинни работи, свързани с риск от падане от височина (G41)

  • Трудовомедицински профилактични прегледи за дейности по наблюдение и контрол (G25)

  • Обучение за спасителни дейности на голяма височина

  •