Проектиране

Проектантите на "НОТУС енерджи" знаят как става

Проектантският екип на "НОТУС енерджи" се състои от високо квалифицирани специалисти - инженери, географи, еколози, картографи и орнитолози. 

Проектирането се осъществява със специални компютърни програми като:

 • WindPRO - програма за анализ на вятъра
 • AutoCAD - програма за чертане
 • GIS - географска информационна система
 • TOP50 - интерактивни дигитални карти/електронно картографско издание на топографските служби в Германия.
 • CALIFORNIA 3000 - управление и контрол на строителството
 • A-Plan - софтуер за планиране на проекта и ресурсите

на база на следните основни моменти:

 • Анализ на местоположението и икономическата ефективност на потенциалните точки за поставяне на ветрогенератор
 • Проектиране на разположението и конфигурацията на вятърния парк
 • Избор и поръчка на подходящите ветрогенератори
 • Управление на процедурите за получаване на разрешения и преговори с общински съвети и кметове
 • Изготвяне на експертни оценки и проучвания за шум, сянка, турбулентност, визуализация, екологична съвместимост, защита на видовете и т.н.
 • Проектиране на присъединяването към електрическата мрежа 
 • Проектиране на изискваните от закона компенсиращи мероприятия

Готовите технически проекти се поемат и реализират по места от техническите ръководители на обекти на компанията.