Дейност

Фокусиране върху ключови дейности

Нашите опитни инженери поемат строителният мениджмънт и контрол по време на цялото изпълнение на обекта от начало до край, изграждат вятърни паркове като главен изпълнител и осъществяват поддръжката и управлението им посредством иновативен ветроенергиен мениджмънт.