Екип

Млади специалисти с утвърдено ноу-хау

Хоризонталната йерархия и бързото вземане на решения са отличителен белег на енергичния, деен и интернационален екип на "НОТУС енерджи".

 

Екипът на "НОТУС енерджи" е професионален, всеотдаен и креативен – и на работа, и през свободното си време.

 

 

Развитие на броя на заетите в нашата компания

 

 

 

Националности в екипа на "НОТУС енерджи"

NOTUS_Nationen_bg