Изграждане на 8 ВГ V112 в Бреезен-Теецлебен

20.11.2012

Във ветроенергийния парк Бреезен-Теецлебен НОТУС за първи път вдигна машини "Вестас V112" с мощност 3,0 MW и височина на кулата 119 m; 6 от 8-те машини като главен изпълнител.