Вятърен парк Клостерфелде с разрешение по закона за защита от вредни емисии

09.12.2016

Вятърен парк Клостерфелде получи разрешение съобразно Федералния закон на Германия за защита от вредни емисии. Тук ще бъдат изградени 2 ветрогенератора тип Enercon E92, всеки с мощност 2,3 MW и височина на кулата 138m.