Начало на изграждането на 1 бр. ветрогенератор Senvion

13.03.2017

Започна изграждането на фундамент за монтаж на ветрогенератор тип Senvion 3.4M140 с височина на кулата 130 метра и мощност 3,4 MW.