Kierowanie budową

My budujemy, Państwo nie tracą rozeznania

NOTUS energy świadczy usługi kierowania budową i nadzoru budowlanego w trakcie realizacji budowy oraz koordynuje działania poszczególnych wykonawców dróg, fundamentów, kabli.

NOTUS-Baumanagement

Projekt – planowanie i przygotowanie budowy

  • opracowanie projektu budowlanego zoptymalizowanego pod względem finansowym
  • optymalizacja układu dróg na farmie wiatrowej w celu dowozu elektrowni wiatrowych oraz dostępu dla obsługi technicznej
  • sporządzenie i kontrola harmonogramu realizacji inwestycji

Przetarg – przygotowanie i udzielenie zamówienia

  • przetarg na budowę dróg, fundamentów, instalację infrastruktury, okablowania oraz przyłącza do sieci elektroenergetycznej
  • weryfikacja ofert, sporządzanie tabel porównawczych
  • negocjacje z oferentami
  • współpraca / realizacja zamówienia
  • zlecanie badań dot. bezpieczeństwa technicznego, np. badań statyki, badań gruntu