Generalne wykonawstwo

NOTUS energy oferuje pełny zakres usług generalnego wykonawcy, w tym również realizację elektrowni wiatrowych „pod klucz“.

Świadczymy następujące usługi:

  • wybór typu elektrowni na podstawie specyfikacji technicznej i handlowej
  • udzielanie podwykonawcom zamówień na poszczególne świadczenia
  • dzięki ściśle powiązanym kontaktom oferujemy wysoką jakość produktu, konkurencyjne ceny i pewność dostawy elektrowni
  • koordynacja wszelkich robót budowlanych pod względem technicznym, ekonomicznym i czasowym
  • gwarancja na całość przedsięwzięcia budowlanego
  • gwarantowana stała cena na wszystkie uzgodnione roboty i usługi

NOTUS energy realizuje projekty międzynarodowe w ramach umów EPC na podstawie standardowych wzorów umów budowlanych FIDIC.