Planowanie

Zespół projektowy NOTUS energy wie, jak to się robi

Zespół projektowy NOTUS energy tworzą wysoko wykwalifikowani pracownicy, jak m.in. inżynierowie, geografowie, specjaliści od ochrony środowiska, kartografowie i ornitolodzy. 

Wykonujemy projekty przy użyciu specjalistycznego oprogramowania, m.in.

 • WindPRO
 • AutoCAD program do projektowania
 • GIS – system informacji geograficznej
 • TOP50 – interaktywny cyfrowy zbiór map / elektroniczny zbiór map niemieckich urzędów geodezyjnych
 • CALIFORNIA 3000 Baucontrolling – program do controllingu budowy
 • A-Plan - oprogramowanie do zarządzania projektem i jego składowymi

Nasze priorytety w fazie planowania to:

 • analiza lokalizacji oraz badanie rentowności potencjalnych lokalizacji
 • projektowanie lokalizacji i rozmieszczenia  turbin wiatrowych
 • wybór i zamówienie odpowiednich elektrowni wiatrowych
 • pełna obsługa formalno-prawna oraz negocjacje z urzędami w celu uzyskania pozwolenia na budowę
 • sporządzanie analiz i opracowań dotyczących hałasu, światłocienia, turbulencji, wizualizacji, oddziaływania na środowisko, ochrony roślin i zwierząt itd.
 • projektowanie przyłączy do sieci
 • planowanie działań kompensacyjnych wymaganych prawem

Wyniki projektu technicznego przekazywane są naszemu wewnętrznemu kierownikowi budowy, który zajmuje się ich realizacją na miejscu.