Projekty

Referencje NOTUS energy od roku 2001

Od 2001 roku NOTUS energy zaprojektowała i kierowała budową ponad 450 elektrowni wiatrowych o łącznej mocy ok. 969 MW oraz 9 stacji transformatorowych.
(Stan na: 01.05.2013 r.)