Usługi

Główne kompetencje w centrum uwagi

Nasi doświadczeni inżynierowie obejmują zadania kierownika budowy, a także zajmują się nadzorem realizacji całego przedsięwzięcia budowlanego. Jako generalny wykonawca realizują elektrownie wiatrowe „pod klucz“ oraz w innowacyjny sposób zarządzają farmami wiatrowymi.